top of page

PRINCIPALS PROPOSTES

PER UNA CIUTAT DE DRETS, D’OPORTUNITATS,

DE CONVIVÈNCIA I DE TOTHOM

Aquestes són algunes de les nostres propostes estrella.

 • Pla plurianual d’arranjament de voreres i reasfaltats al conjunt de la ciutat.

 • Elaborarem un Pla de l’aparcament als carrers per tal d’incrementar el nombre  d’aparcaments a la via pública. 

 • Incrementarem el nombre d’efectius de la Policia Municipal i intensificarem el patrullatge a peu.

 • Posada en marxa de la segona línia de bus urbà.

 • Barris més il·luminats: avançarem cap a un enllumenat 100% LED, que proporcioni més llum, més seguretat i més eficiència energètica. 

 • Seguir desenvolupant el nou contracte de neteja viària: més neteja amb aigua no potable, més personal, més serveis, per fer que la via pública estigui impecable.

 • Mollet tindrà una oficina permanent d’expedició de documents (DNI, Passaport i NIE).

 • Nou punt d’Informació Mòbil de la Policia Municipal: S’instal·larà als barris, de manera rotatòria, un punt informatiu on oferiran informació i consells de seguretat.

 • Ampliarem les beques perquè no hi hagi exclusió per a la pràctica esportiva.

 • Promourem, per primera vegada, beques municipals a l’excel·lència esportiva.

 • Projecte Mollet Solar: tots els equipaments municipals funcionaran amb energia solar.

 • Avançarem cap a una flota municipal de vehicles 100% sostenible.

 • Impulsarem mesures per assolir una ciutat 100% accessible.

 • Incrementarem el programa de poda a la ciutat, per garantir la salut de les persones i els arbres.

 • Impuls del pla “Mollet Juga”: renovació i modernització de les zones de joc infantil del conjunt de la ciutat i fer-les temàtiques.

 • Nova programació d’oci per a joves els caps de setmana.

 • Nou programa d’activitats d’oci infantil i familiar.

 • Promourem noves sales d’estudis a diferents espais de la ciutat. En tots els casos, s’ampliaran els horaris tant diürns com nocturns.

 • El nou planejament de la ciutat contemplarà un 50% de nous pisos reservats per protecció oficial (la llei marca el 30%), dels quals la meitat seran de lloguer.

 • En casos d’ocupacions conflictives, des de l’Ajuntament instarem judicialment els procediments de desnonament d’immobles de grans tenidors tal com es preveu a la llei 1/2023.

 • Treballarem per transformar els polígons d’activitat econòmica en espais de referència i d’atracció de noves empreses que generin noves oportunitats d’ocupació.

 • Oficina d’Atenció a Empreses. Posar a disposició d’empreses un punt d’atenció especialitzat a on dirigir-se per a rebre tota l’atenció i els serveis que l’Ajuntament ofereix a les empreses.

 • Impulsarem accions que ajudin a comerços i serveis a transformar-se i adaptar-se als nous hàbits de consum amb l’objectiu de fidelitzar i atreure nous clients.

 • Afavorirem la inserció sociolaboral ampliant l’oferta de plans locals d’ocupació.

bottom of page